Boże Narodzenie, Święto Novmaru, 2022

Tekst Wiesław Nowak

Drodzy moi pracownicy,

Jesteście dla mnie Rodziną Novmaru. Na dobre i na złe. Na zawsze.

Wyrażam ogromną wdzięczność za pracę, a nade wszystko, że jesteśmy razem. Na budowach i w biurze.

Ubolewam. Ze prawo zmienne i skomplikowane nie sprzyja pracownikowi i pracodawcom.

Ale trwamy już ponad trzy dekady. Trwać będziemy, bo Wasze doświadczenie i wiedza ogromna dają nadzieję a może i nadają sens mojego życia.

Gdziekolwiek jestem, zawsze jestem myślami i sercem z Wami.

Święto Novmaru to już piękna tradycja, która łączy nas wszystkich: wierzących i wątpiących.

A ja wciąż wierzę dobry Boże, że Ty zawsze nam pomożesz.

Kończę, zadaję sobie pytanie, co ja daję firmie a co firma mnie daje.

Składam Wam, Waszym Rodzinom, najszczersze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. I w nowym, nadchodzącym roku.

W imieniu własnym i mojej Rodziny

Wiesław Nowak