Novmar » Realizacje » Przemysł energetyczny

Przemysł energetyczny

Przykładowe realizacje

Ostersund, Szwecja

2023-2024

Opis: Montaż kotła energetycznego oraz rurociągów wysokiego ciśnienia. Prefabrykację rurociągów do średnicy DN40 wykonano w naszym zakładzie produkcyjnym w Balicach.

Kemi, Finlandia

2022-2023

Opis: Prefabrykacja i montaż rurociągów niskiego ciśnienia.

FYN, Dania

2022

Opis: Budowa nowego kotła energetycznego na terenie elektrociepłowni w duńskim Odense. Novmar zrealizował montaż kotła wraz z rurociągami wysokiego ciśnienia w niecałe 3 miesiące.

Uppsala, Szwecja

2020-2021

Opis: Instalacja rurociągów niskiego ciśnienia kotła energetycznego oraz rurociągów ogrzewania miejskiego (P235GH, DN 600). Prefabrykacja została wykonana w naszym zakładzie produkcyjnym w Balicach.

Pori, Finlandia

2019

Opis: Montaż kotła energetycznego i rurociągów wysokiego ciśnienia.

Skellefteå, Szwecja

Opis: Modernizacja i remont w zakładzie odzysku metali szlachetnych z odpadów elektronicznych. Projekt obejmował również dostawę elementów ciśnieniowych pokrytych warstwą Inconelu.

Jyväskylä, Finlandia

Opis: Budowa nowej instalacji służącej do obniżenia poziomu zanieczyszczeń w elektrowni opalanej węglem. W zakres prac wchodziło nowy budynek instalacji, montaż urządzeń i kanałów spalin, montaż elektrofiltrów i modernizacja kotła z przystosowaniem do współpracy z nową instalacją.

Poznań, Polska

Opis: Celem modernizacji było przystosowanie kotła do opalania biomasą. W zakresie prac była wymiana rusztu, ścian i przegrzewaczy. Zmodyfikowano również rurarz i osprzęt kotła.

Vasilikos, Cypr

Opis: W roku 2011 elektrownia Vasilikos została zniszczona w wyniku potężnej eksplozji amunicji na terenie pobliskiej jednostki wojskowej. Odbudową i przy tej okazji modernizacją kotłów 1 i 2 zajęła się firma Novmar. W zakres wchodziła naprawa i odbudowa kotłów, urządzeń towarzyszących, konstrukcji stalowej obiektów, kanałów powietrza i spalin oraz izolacji.

Mänttä, Finlandia

Opis: Wymiana pakietów ECO podczas postoju technologicznego kotła. Przy pomocy specjalnie zaprojektowanej ramy pod ten projekt zdemontowano stare elementy, które były już mocno skorodowane.

Place filters