Novmar » Oferta

Zakład produkcyjny w Balicach

Zakres świadczonych usług

Budownictwo
przemysłowe

Spawalnictwo

Obróbka cieplna spoin

Badania
nieniszczące

Budownictwo przemysłowe

Budowa, montaż,
serwis i modernizacja

Zajmujemy się specjalistycznym budownictwem przemysłowym, pracami montażowymi na liniach technologicznych, serwisami i modernizacją obiektów już istniejących, zwłaszcza kotłów ciśnieniowych w energetyce oraz w celulozowniach i papierniach.

Działamy w takich branżach:
• Przemysł energetyczny
• Przemysł celulozowo-papierniczy
• Konstrukcje stalowe • Przemysł paszowy
• Przemysł kruszyw
• Recycling szkła

Prowadzimy pełny montaż:
• kotłów energetycznych i sodowych
• kominów stalowych
• silosów
• młynów paszowych
• kompletnych linii technologicznych przeróbki kamienia i pasku
• konstrukcji stalowych fabryk, hal, mostów, stadionów, dworców
• rurociągów i linii przesyłowych
• linii recyclingu szkła

Działamy głównie w Europie, ale także w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. W każdym przypadku stawiamy na wysoką jakość i terminowe wywiązanie się z naszego zadania. Dzięki temu jesteśmy cenionym partnerem dla wielu firm.

Spawalnictwo

Mocna strona naszej
działalności

Zakład usługowo produkcyjny NOVMAR działa w oparciu o normy
PN-EN ISO 3834-2 i PN-EN ISO 1090-2. Wieloletnie doświadczenia w spawaniu stali energetycznych zaowocowało opracowaniem i zatwierdzeniem wielu technologii spawania WPQR. Technologie te są uznane przez takie jednostki notyfikowane jak: UDT, TUV SUD, TUV Thuringen, czy też Force / Inspecta.

Specjalizujemy się w spawaniu stali niskostopowych (gr. 1), stali do pracy w podwyższonych temperaturach (gr. 4,5,6), austenitycznych (gr. 8), stali duplex (gr. 10) i ich mieszanych połączeń (w pełnym zakresie średnic od ø10mm i grubości od 1mm). Mamy również duże doświadczenie w spawaniu rur platerowanych SANICRO 38 (gr. 45), SANICRO 67 (gr. 43).

Posiadamy własny ośrodek szkolenia i weryfikacji spawaczy. Spawacze mogą doskonalić swoje umiejętności w metodach 111, 131, 135, 136 i 141. Egzaminowanie spawaczy odbywa się pod nadzorem jednostek notyfikowanych. Nasi spawacze są wysoko oceniani przez naszych klientów na całym świecie.

Obróbka cieplna

Doświadczenie
zdobyte na budowach
w całej Europie

Posiadamy inwertorowe sześciokanałowe maszyny do obróbki cieplnej złączy spawanych. Sprzęt ten wyposażony jest w komputerowy system programowania wraz ze zdalnym procesem sterowania. Nasi operatorzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i certyfikaty, a doświadczenie zdobywali na różnych budowach w całej Europie. Obróbkę cieplną i proces podgrzewania wstępnego złączy spawanych wykonujemy na własnych budowach jak i dla klientów zewnętrznych.

Badania nieniszczące

Kontrola
i inwentaryzacja bez
ingerencji w strukturę

W zakładzie produkcyjnym mieści się niezależne, wewnętrzne laboratorium NMLab działające wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Personel NDT posiada uprawnienia poziomu II wg PN-EN ISO 9712.

Poniższe badania wykonujemy na własne potrzeby, jak również świadczymy usługi zewnętrznym klientom:
• Rentgenowskie - RT,
• Ultradźwiękowe - UT,
• Magnetyczno-proszkowe - MT,
• Penetracyjne - PT,
• Wizualne - VT,
• Próby szczelności,
• Pomiary twardości i grubości,


Wykonujemy również badania nieniszczące grubości ścianek rurociągów i urządzeń ciśnieniowych na instalacjach technologicznych w celu stworzenia bazowej charakterystyki korozyjnej poszczególnych obiektów dla późniejszego wyznaczania ubytków korozyjnych. Prowadzimy również kontrolę produkcji oraz przyrządów pomiarowych do produkcji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Jednostka organizacyjna NOVMAR Sp. z o.o. działająca na podstawie zezwolenia PAA polegająca na: transporcie, przechowywaniu, stosowaniu aparatów gammagraficznych zawierających źródła promieniotwórcze, w roku 2022:
• nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,
• nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna Art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.