Novmar » Kontakt

Kontakt

Dane adresowe

Adres siedziby:

Novmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 6760079298
REGON 350519030
KRS 0000183654
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN

Kontakt:

tel. +48 12 411 60 68
tel. +48 12 412 22 60
fax +48 12 306 70 76

Adres biura/ adres do korespondencji:

Novmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby:

Novmar Balice Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

NIP 5130250991
REGON 367918535
KRS 0000689235
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt: