Novmar » Realizacje » Przemysł celulozowo - papierniczy

Przemysł celulozowo - papierniczy

Nasze realizacje

Varkaus, Finlandia

2022

Opis: Remont kotła odzysknicowego - główne prace polegały na wymianie 17 sekcji przegrzewacza pary oraz wymianie wymienników ciepła.

Varo, Szwecja

2021

Opis: Modernizacja ścian szczelnych kotła oraz montaż rurociągów pary wodnej i rurociągów zasilania kotła czarnym ługiem. Prefabrykacja rurociągów P235GH DN800 oraz 1.4462 DN200 wykonano w naszym zakładzie produkcyjnym w Balicach.

Zicunaga, Hiszpania

2020

Opis: Modernizacja kotła odzysknicowego wraz z orurowaniem. Prace polegały na poszerzaniu ścian kotła i modyfikacji rurociągów procesowych.

Nettingsdorf, Austria

2019-2020

Opis: Instalacja rurociągów niskiego ciśnienia kotła odzysknicowego. Prefabrykacja została wykonana w naszym zakładzie produkcyjnym w Balicach.

Rużomberok, Słowacja

2019

Opis: Remont kotła odzysknicowego na zakładzie papierni w słowackim Rużomberoku. Prace obejmowały modernizację ścian szczelnych kotła, wymianę walczaka i modyfikację rur wysokiego ciśnienia.

Monsteras, Szwecja

2019

Opis: Instalacja rurociągów systemu oczyszczania metanolu na terenie zakładu papierniczego.

Kwidzyn, Polska

Opis: Modernizacja kotła sodowego, polegająca na wymianie dna oraz ścian szczelnych, wraz z kanałami powietrza 1-go i 2-go i rurociągami technologicznymi. Realizacja obejmowała również dostawę konstrukcji dna i kanałów powietrznych.

Richards Bay, RPA

Opis: Prace przy remoncie kotła odzysknicowego polegające na naprawie połączeń spawanych w walczaku górnym, oraz wymianie zamków przegrzewaczy.

Örnsköldsvik, Szwecja

Opis: Modernizacja kotła sodowego polegająca na wymianie elementów kotła (przegrzewaczy, stropu oraz rurociągów towarzyszących). Usunięcie starych i instalacja nowych elementów odbyła się przez otwór w lewej ścianie kotła

Fray Bentos, Urugwaj

Opis: Dwuetapowy remont kotła sodowego;
Etap pierwszy: Modernizacja polegająca na wymianie kompletnych przegrzewaczy. Usuniecie starych i montaż nowych elementów odbył się przez otwór w przedniej ścianie kotła z zastosowaniem specjalnie zaprojektowanej i zbudowanej pochylni.
Etap drugi: Prace modernizacyjne – wymiana uszczelnień i naprawa uszkodzonych rur w ekonomizerze pierwszym kotła .