Novmar » Realizacje » Przemysł celulozowo - papierniczy

Przemysł celulozowo - papierniczy

Przykładowe realizacje

Setubal, Portugalia

2024

Opis: Montaż kotła wraz z rurociągami wysokiego ciśnienia na terenie portugalskiej papierni w Setubalu.

Pools, Austira

2024

Opis: Prace remontowe kotła - wymiana ścian szczelnych.

Vaja, Szwecja

2023

Opis: Prace serwisowe na kotle odzysknicowym.

Varo, Szwecja

2023

Opis: Prace remontowe na obiekcie szwedzkiej papierni w Varo. Novmar realizował prace związane z wymianą ścian szczelnych kotła.

Varkaus, Finlandia

2022

Opis: Remont kotła odzysknicowego - główne prace polegały na wymianie 17 sekcji przegrzewacza pary oraz wymianie wymienników ciepła.

Varo, Szwecja

2021

Opis: Modernizacja ścian szczelnych kotła oraz montaż rurociągów pary wodnej i rurociągów zasilania kotła czarnym ługiem. Prefabrykacja rurociągów P235GH DN800 oraz 1.4462 DN200 wykonano w naszym zakładzie produkcyjnym w Balicach.

Zicunaga, Hiszpania

2020

Opis: Modernizacja kotła odzysknicowego wraz z orurowaniem. Prace polegały na poszerzaniu ścian kotła i modyfikacji rurociągów procesowych.

Nettingsdorf, Austria

2019-2020

Opis: Instalacja rurociągów niskiego ciśnienia kotła odzysknicowego. Prefabrykacja została wykonana w naszym zakładzie produkcyjnym w Balicach.

Rużomberok, Słowacja

2019

Opis: Remont kotła odzysknicowego na zakładzie papierni w słowackim Rużomberoku. Prace obejmowały modernizację ścian szczelnych kotła, wymianę walczaka i modyfikację rur wysokiego ciśnienia.

Monsteras, Szwecja

2019

Opis: Instalacja rurociągów systemu oczyszczania metanolu na terenie zakładu papierniczego.

Place filters