Novmar » Realizacje » Recykling szkła

Recykling szkła

Przykładowe realizacje

Piła, Polska

Opis: Budowa kompletnego zakładu recyclingu szkła w Pile wraz z rozruchem.

Forssa, Finlandia

Opis: Budowa kompletnego zakładu przetwórstwa szkła, wraz z liniami separacji metali żelaznych, nieżelaznych, plastiku oraz sortowania pod względem koloru.

Kijov, Czechy

VII 2016 - X 2016

Opis: Prace demontażowe i montażowe nowej linii do segregacji stłuczki z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń (pieca bębnowego, separatorów, przesiewaczy oraz urządzeń optoelektrycznych służących segregacji różnobarwnego szkła). Zakres obejmował także montaż elewatorów, zsypów, przenośników taśmowych oraz linii sprężonego powietrza i kanałów odpylania. Wydajność zmodernizowanej linii – 30 ton/h

Place filters