Zakładowe święto NOVMAR-u 2023

Organizowane co roku zakładowe święto NOVMAR-u, odbyło się 29. grudnia, 2023.  Miało charakter szczególny, gdyż wiązało się z uruchomieniem i uroczystym poświęceniem, nowoczesnej linii produkcyjnej.  W orędziu do pracowników, prezes firmy inż. Wiesław Nowak, ogłosił otwarcie nowego etapu rozwoju NOVMAR-u, wskazując na możliwości, jakie daje przedsiębiorstwu zakup i uruchomienie, zaawansowanego technicznie parku maszynowego. Dziękował pracownikom za dobre minione miesiące i  nakreślił zadania na Nowy Rok, 2024, który zapowiada się bardzo aktywnie i będzie wymagał mobilizacji wysiłków całej załogi. 

Zakładowa Wigilia NOVMAR-u jest zawsze rzadką okazją do spotkania w jednym miejscu wszystkich pracowników, którzy w ciągu roku nie widzą się na co dzień, gdyż wykonują kontrakty na projektach w różnych miejscach zagranicą. Mają jednak tak zorganizowany harmonogram, by na Boże Narodzenie i Nowy Rok, mogli przyjechać do Krakowa i przeżywać wspólne świętowanie.

W tym roku, obok gości reprezentujących współpracujące krajowe firmy, oraz grono profesorskie krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej, uczestniczyła blisko 10-osobowa grupa przedstawicieli zagranicznych kontrahentów NOVMAR-u ze Skandynawii, którzy w zainteresowaniem zwiedzali świeżo oddaną do użytku halę produkcyjną.

Zakładowe Święto 29. grudnia, 2023, miało swój finał w krakowskim Teatrze Stu, gdzie wieczorem, pracownicy z rodzinami i goście zakładowego święta, oglądali spektakl, przygotowany dla nich, przez artystów i dyrekcję Teatru Stu.