W 33. roku działalności NOVMAR otwiera, technologicznie nowy, etap rozwoju

Zwracając się do pracowników w dniu dorocznego, zakładowego święta NOVMARU, właściciel i prezes mgr inż. Wiesław Nowak, ogłosił otwarcie nowego etapu rozwoju firmy, wskazując na możliwości, jakie daje przedsiębiorstwu zakup i uruchomienie, zaawansowanego technicznie parku maszynowego. Świeżo przywiezione i zamontowane wyposażenie zostało zainstalowane w wyremontowanej i przebudowanej specjalnie hali, w obiekcie w Balicach, przy ul. Przemysłowej, gdzie mieści się główna siedziba NOVMAR-u. Zakupione i zainstalowane nowoczesne maszyny to  giętarka do rur, giętarka do blach, piaskarka do rur oraz płaskowników, linia do spawania ścian szczelnych kotła, suwnice. Wszystkie one tworzą ciąg technologiczny, który pozwoli NOVMAR-owi wykonywać elementy serwisowe kotłów przemysłowych takie jak ściany szczelne o długości do 18m.

Trwa jeszcze końcowy etap przygotowawczy, polegający na testowaniu urządzeń i wyborze  pracowników do obsługi. Nowa linia jest gotowa  do pracy końca stycznia, br.

Od lutego rozpoczynają się szkolenia pracowników obsługi.

– Prezesa firmy Wiesława Nowaka pytamy, czego w pierwszym rzędzie oczekuje po zakończeniu przygotowań i oddaniu do użytku nowej i nowoczesnej linii technologicznej.

– Zaangażowanie wypracowanych przez lata działalności środków finansowych, ma na celu podniesienie Firmy, którą udaje mi się prowadzić z powodzeniem przez ponad 3 dekady, na kolejny poziom rozwoju, umożliwiając jednocześnie pracownikom Novmaru poszerzenie kompetencji zawodowych. Automatyzacja procesów zapewni zwiększenie wydajności produkcji, przy zachowaniu jakości i powtarzalności, bardzo ważnych parametrów, będących znakiem rozpoznawczym Novmaru.

– Zwraca uwagę proekologiczne podejście w inwestycjach poczynionych w firmie w ostatnich miesiącach. Zakupione zostały i zamontowane wydajne panele fotowoltaiczne, które będą obsługiwać urządzenia otwieranego ciągu technologicznego. Nowa linia nie zwiększy więc wydatków firmy na energię. To będą odczuwalne oszczędności?

– Energię czerpaną z naszej gwiazdy dziennej, ze Slońca, otrzymujemy, można powiedzieć,  „prawie za darmo”. Choć to „prawie” czyni jednak różnicę. Kosztem jest inwestycja w panele fotowoltaiczne, a to nie jest tanie przedsięwzięcie. Oczywiście poniesiony wydatek będzie się zwracać z upływem czasu ale trzeba liczyć, że zajmie to kilka lat  Jednak, instalacja fotowoltaiczna nie tylko pozwoli zoptymalizować koszty produkcji, ale będzie także  przyjaznym gestem dla środowiska, które nie odczuje zwiększonego zagrożenia mimo powiększenia zakresu działania mojej firmy Novmar i nie przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska. Ta odpowiedzialność ma dla mnie szczególne znaczenie, bo przecież musimy mieć na uwadze, co otrzymają po nas następne pokolenia.   

 – NOVMAR będzie odtąd mógł oferować firmom zewnętrznym usługi, na które pozwoli nowa linia produkcyjna. Kto mógłby się znaleźć wśród potencjalnych kontrahentów zainteresowanych współpracą i składaniem ewentualnych zamówień? 

– W głównej mierze nasze nowe produkty są dedykowane dla przemysłu energetycznego oraz papierniczego. Nowy park maszynowy jednakże umożliwia wykonywanie zleceń także dla innych kontrahentów, w zależności od ich potrzeb. Myślę tutaj przede wszystkim o gięciu rur w 2-ch a w niektórych przypadkach nawet w 3-ch płaszczyznach, oraz wykonywaniu elementów giętych, z arkuszy stalowych blach. Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych partnerów handlowych do kontaktu z działem zamówień firmy. Nasi specjaliści, inżynierowie i handlowcy, chętnie udzielą informacji, o możliwościach technicznych oraz terminowych, dla realizacji ew. zamówień.

(Oprac. Zespół, fot. Novmar)