Uroczystość w AGH

Tytuł profesora honorowego AGH jest wyjątkowym wyróżnieniem. Władze krakowskiej uczelni technicznej nadają go osobom szczególnie zasłużonym dla AGH, wybitnym uczonym, którzy  swoje życie zawodowe poświęcili macierzystej uczelni. Ten zaszczytny tytuł otrzymali na uroczystości w AGH dn. 28.10.2022, związani z Akademią Górniczo – Hutniczą od początku swojej działalności naukowej, profesorowie Andrzej Łędzki (od 1968) i Janusz Łuksza (od 1969 r.).

Prof. Janusz Łuksza jest uznanym specjalistą w zakresie badań zjawisk i procesów zachodzących podczas plastycznej przeróbki metali. Prof. Andrzej Łędzki wniósł ogromny wkład do rozwoju wiedzy w dziedzinie procesów wielkopiecowych.

Profesor Janusz Łuksza i Roksana Zwolińska.
Profesor Andrzej Łędzki i Roksana Zwolińska.

W uroczystości wręczenia honorowych tytułów zasłużonym profesorom uczestniczyli delegaci firmy NOVMAR, najmłodsi pracownicy, ule utytułowani inżynierowie, niedawni absolwenci AGH, podobnie jak ich Szef, założyciel i prezes NOVMARU, który niezmiennie i od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty ze swoją Alma Mater.

Nowi Profesorowie honorowi AGH, z gratulacjami i życzeniami otrzymali od NOVMAR-u, w podarunkowym opakowaniu, nagrania oratorium „Gwiazda Betlejemska nad Tatrami” autorstwa Wiesława Nowaka (teksty pieśni) i Andrzeja Zaryckiego (muzyka).