Przed Świętem NOVMARU

Koncert w Filharmonii Krakowskiej w Święto NOVMARU, 29.12.2022, o godz. 18.00