CICIND, Florencja, 17-20.05.2023

Wiesław Nowak, Prezes NOVMAR-u uczestniczył ostatnio w 98. konferencji organizacji CICIND,  która w dniach 17-20 maja, 2023 odbywała się we Florencji, we Włoszech. W blisko 100-osobowym zgromadzeniu, brali udział inżynierowie, zajmujący się konstrukcjami stalowymi.
W wygłoszonych referatach omawiali miedzy innymi wydłużenie czasu eksploatacji obiektów przemysłowych, utrzymanie stalowych kominów wolnostojących, problemy korozji w tzw. „mokrych kominach” i wiele innych ścisłe specjalistycznych tematów, z branży metalowej. 

CICIND zrzesza obecnie  190 członków z 41 krajów i prowadzi aktywne prace badawczo-rozwojowe w wielu dziedzinach budownictwa cywilnego. W maju 2018 roku na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia  w Montrealu, w Kanadzie, zdecydowano o zmianie nazwy  na Międzynarodowy Komitet ds. Budownictwa Przemysłowego (COMITÉ INTERNATIONAL DES CONSTRUCTION INDUSTRIELLES).

Firma NOVMAR  jest od lat członkiem tej prestiżowej organizacji a Wiesław Nowak, jej członkiem honorowym.