Recycling szkła

Prace demontażowe i montażowe nowej linii do segregacji stłuczki z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń (pieca bębnowego, separatorów, przesiewaczy oraz urządzeń optoelektrycznych służących segregacji różnobarwnego szkła). Zakres obejmował także montaż elewatorów, zsypów, przenośników taśmowych oraz linii sprężonego powietrza i kanałów odpylania.

Wydajność zmodernizowanej linii – 30 ton/h 

Budowa kompletnego zakładu przetwórstwa szkła, wraz z  liniami separacji metali żelaznych, nieżelaznych, plastiku oraz sortowania pod względem koloru.

Budowa kompletnego zakładu recyclingu szkła w Pile wraz z rozruchem.

Subskrybuj Recycling szkła
Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv