Przemysł paszowy

Prototypowy obiekt, jeden z największych na świecie do produkcji pasz i różnego rodzaju dodatków.  Montaż całej linii technologicznej oraz asysta przy rozruchu. Montaż izolacji na elementach rurociągów i urządzeniach. Dodatkowo dostawa 149 sztuk silosów.

Generalne wykonawstwo przy budowie całego obiektu – konstrukcja stalowa, montaż urządzeń, instalacji elektrycznej i automatycznej, elewacji i pokrycia dachu. Projekt obejmował również dostawę ok. 600t konstrukcji stalowej, elementów elewacji i pokrycia dachu.

Budowa kompletnego zakładu przetwórstwa pasz , obejmująca silosy, konstrukcje stalowe, oraz wszystkie urządzenia  technologiczne.

Subskrybuj Przemysł paszowy
Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv