Przemysł kruszyw

Montaż konstrukcji stalowej wsporczej i urządzeń linii kopalni kruszywa

Rozbudowa i modernizacja linii do pozyskiwania kruszywa. Montaż linii przenośników poziomych i pionowych oraz urządzeń służących do segregacji poszczególnych frakcji.

Budowa nowej linii technologicznej w kamieniołomie do pozyskiwania, segregacji  i transportu kruszywa budowlanego.

Subskrybuj Przemysł kruszyw
Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv