Przemysł energetyczny

Celem modernizacji było przystosowanie kotła do opalania biomasą. W zakresie prac była wymiana rusztu, ścian i przegrzewaczy. Zmodyfikowano również rurarz i osprzęt kotła.

Budowa nowej instalacji służącej do obniżenia poziomu zanieczyszczeń w elektrowni opalanej węglem. W zakres prac wchodziło nowy budynek instalacji, montaż urządzeń i kanałów spalin, montaż elektrofiltrów i modernizacja kotła z przystosowaniem do współpracy z nową instalacją.

Modernizacja i remont w zakładzie odzysku metali szlachetnych z odpadów elektronicznych.
Projekt obejmował również dostawę elementów ciśnieniowych pokrytych warstwą Inconelu.

Strony

Subskrybuj Przemysł energetyczny
Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv