Przemysł celulozowo-papierniczy

Demontaż filtrów, pomp, rurociągów, oraz zbiorników.

Modernizacja kotła

Wymiana Elementów Ekomomizera. Montaż zespolonych elementów ważących 100 ton / sztuka.

Zakres montażu obejmuje kompletne wyposażenie dwóch linii obróbki drewna, zaprojektowanej do pracy w obniżonych temperaturach łącznie z bębnami korującymi, rębakami HHQ oraz systemem przenośników taśmowych.
Wiecej informacji na temat projektu:
http://www.sca.com/en/SCA_Pulp/About-us1/Project-Helios/

Zakres prac

Przezbrojenie sciany kotła – otwory 1, 2, 3 powietrza, palniki, modyfikacja kanałów, platform

Wymiana elementów Ekonomizerów – 2 wieże wraz z kolektorami,

Montaż obudowy nowych elementów ekonomizera, kolektorów, włazów

Modyfikacja zsypów pod Eko.

Modyfikacja platform serwisowych

Zakres prac obejmował demontaż oraz montaż:

- Systemu 1, 2 powietrza wraz z urządzeniami i kanałami

- Systemu recyrkulacji powietrza

- Linii transportu popiołu wraz z kanałami i urządzeniami

- Palników z wyposażeniem

- Systemu podajników paliwa i zsypów

- Systemu pomiarowego

- Przegrzewaczy 1,2 wraz z kolektorami

- Instalacji linii SNCR

Kontrakt zawierał także kompleksową obsługę NDT inwestycji

Strony

Subskrybuj Przemysł celulozowo-papierniczy
Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv