Kanały powietrza

Wykonanie kanałów powietrza dla kotłów sodowych.
Materiały: stale czarne i kwasoodporne.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv