Huta Szkła

Data realizacji: 
VII 2016 - X 2016
Kijov Czechy

Prace demontażowe i montażowe nowej linii do segregacji stłuczki z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń (pieca bębnowego, separatorów, przesiewaczy oraz urządzeń optoelektrycznych służących segregacji różnobarwnego szkła). Zakres obejmował także montaż elewatorów, zsypów, przenośników taśmowych oraz linii sprężonego powietrza i kanałów odpylania.

Wydajność zmodernizowanej linii – 30 ton/h 

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv