Wytwórnia pasz i premiksów

Kalmar, Szwecja.

Prototypowy obiekt, jeden z największych na świecie do produkcji pasz i różnego rodzaju dodatków.  Montaż całej linii technologicznej oraz asysta przy rozruchu. Montaż izolacji na elementach rurociągów i urządzeniach. Dodatkowo dostawa 149 sztuk silosów.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv