Projekt

Data realizacji: 
2016
Drammen Norwegia

Montaż konstrukcji stalowej wsporczej i urządzeń linii kopalni kruszywa

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv