Modernizacja kotła energetycznego

Data realizacji: 
I 2016 – VI 2016
GİRNE Cypr północny (Turcja)

Wymiana powierzchni grzewczych kotła – Ekomomizery, Przegrzewacze1, 2, wymiana jednej ze ścian szczelnych kotła, Kompleksowe Badania NDT, Prace izolacyjne związane z zakresem modernizacji.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv