Modernizacja kotła energetycznego

Poznań, Polska.

Celem modernizacji było przystosowanie kotła do opalania biomasą. W zakresie prac była wymiana rusztu, ścian i przegrzewaczy. Zmodyfikowano również rurarz i osprzęt kotła.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv