Papiernia

Data realizacji: 
VI 2016 – VII 2016
Schongau Niemcy

Zakres prac obejmował demontaż oraz montaż:

- Systemu 1, 2 powietrza wraz z urządzeniami i kanałami

- Systemu recyrkulacji powietrza

- Linii transportu popiołu wraz z kanałami i urządzeniami

- Palników z wyposażeniem

- Systemu podajników paliwa i zsypów

- Systemu pomiarowego

- Przegrzewaczy 1,2 wraz z kolektorami

- Instalacji linii SNCR

Kontrakt zawierał także kompleksową obsługę NDT inwestycji

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv