Modernizacja Evaporation Plant

Data realizacji: 
10.2016
Pitea Szwecja

Modernizacja Evaporation Plant polegająca na demontażu starych i montażu nowych jednostek 1, 2, 3 oraz wszystkich rurociągów towarzyszących. Spawanie metodami 141 oraz 111 rur i kanałów wykonanych z materiału 1.4162 oraz 1.4462 W zakres prac wchodziły również  badania nieniszczące.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv