Modernizacja ekonomizera w kotle sodowym

Data realizacji: 
12-2015
Fray Bentos, Urugwaj

Modernizacja polegająca na wymianie fragmentów  skrajnych rur ekonomizera znajdujących się w osi zdmuchiwaczy, oraz kilku kompletnych paneli.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv