O nas

"Novmar" jest firmą specjalizującą się w remontach i serwisie obiektów przemysłowych. Cechuje nas profesjonalizm, dbałość o jakość i terminowość wykonywanych usług.
Firma została założona w 1990 roku przez krakowskiego przedsiębiorcę - metalurga Wiesława Nowaka, który jest jej właścicielem i prezesem zarządu.

Od roku 2011, firma prowadzi również prefabrykację metalowych konstrukcji, głównie rurociągów, wykonywaną we własnym zakładzie produkcyjnym w Balicach, k. lotniska.

Novmar jest cenionym kontrahentem w takich branżach, jak energetyka, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł paszowy, przemysł kruszyw, recycling szkła.

W swojej 30-letniej historii "Novmar" wykonywał kontrakty w blisko 50 krajach w Europie ale również w Afryce, Ameryce Południowej i Azji.

Najcenniejszym kapitałem w firmie są ludzie. Kierownictwo dba o solidnie przygotowanie pracowników do wykonywania powierzonych obowiązków, ich wysokie kwalifikacje i poczucie odpowiedzialność za powierzone zadania

"Novmar" to firma rodzinna, gdzie każdy pracownik powinien sie czuć jak w rodzinie.   

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv