Budownictwo przemysłowe

Główną działalnością firmy jest  specjalistyczne budownictwo przemysłowe. Zajmujemy się budowami nowych kompletnych obiektów, pracami montażowymi linii technologicznych i różnego rodzaju urządzeń. Serwisami i modernizacją obiektów już istniejących.

Działamy w następujących branżach:

 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł celulozowo-papierniczy
 • Konstrukcje stalowe
 • Przemysł paszowy
 • Przemysł kruszyw
 • Recycling szkła

Zajmujemy się dostawą i kompletnym montażem:

 • kotłów energetycznych i sodowych
 • kominów stalowych
 • silosów
 • młynów paszowych
 • kompletnych linii technologicznych przeróbki kamienia i pasku
 • konstrukcji stalowych fabryk, hal, mostów, stadionów, dworców
 • rurociągów i linii przesyłowych
 • kompletnych linii recyclingu szkła

Działamy głównie w Europie, ale także w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

W każdym przypadku stawiamy na wysoką jakość i terminowe wywiązanie się z naszego zadania.

Dzięki temu jesteśmy cenionym partnerem dla wielu firm.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv