Badania nieniszczące

W zakładzie produkcyjnym mieści się niezależne laboratorium NMLab działające wg normy PN-EN ISO/IEC17025:2005. Personel NDT posiada certyfikaty wg EN 473 nadane przez UDT-CERT i Instytut Spawalnictwa. Poniższe badania wykonujemy na własne potrzeby, jak również świadczymy usługi zewnętrznym klientom:

  • Rentgenowskie
  • Ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, ultradźwiękowe złączy spawanych
  • Pomiary ultradźwiękowe (defektoskopem i grubościomierzem)
  • Magnetyczno-proszkowe
  • Penetracyjne
  • Wizualne  
  • Szczelności
  • Pomiary twardości

Wykonujemy również badania nieniszczące grubości ścianek rurociągów i urządzeń ciśnieniowych na instalacjach technologicznych w celu stworzenia bazowej charakterystyki korozyjnej poszczególnych obiektów dla późniejszego wyznaczania ubytków korozyjnych. Prowadzimy również kontrolę produkcji oraz przyrządów pomiarowych do produkcji.

Projekt: EgoDesign | Wykonanie: perspektiv